Autyzm - dr Dariusz Mazurkiewicz

Tel. 605-049-749
kontakt@mazurkiewicz.rzeszow.pl
specjalista psychiatra
ul. Dąbrowskiego 33a, pokój 11
35-036 Rzeszów
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Gabinet lekarski - psychiatryczny
Gabinet Psychiatryczny
Gabinet psychiatryczny
Przejdź do treści
ASRS
Badanie przy pomocy kwestionariusza ASRS

Kwestionariusz ASRS umożliwia badanie dzeci w wieku od 2 lat, oraz młodzieży do 18 roku życia.
Czas, potrzebny na wypełnienie testu, to około 15 minut.
Wskazna jest ocena dziecka wersją dla rodzica i dla nauczyciela.
Wersja dla rodzica wypełniania jest na miejscu, w gabinecie lub poczekalni.
Wersję dla nauczyciela rodzic, wraz z pisemem od lekarza przekazuje nauczycielowi i po wypełnieniu dostarcza lekarzowi.

Możliwe jest też wypełnienie kwestionariuszy w formie elektronicznej poprzez platformę Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, o nazwie e-Psilon.Wszelkich informacji udzieli lekarz podczas wizyty w gabinecie.

Więcej informacji na temat testu ASRS:


ADOS-2
ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) - protokół obserwacji do diagnozy autyzmu

  • badanie polega na kilkunastu aktywnościach w formie zabawy i rozmowy; są one usystematyzowane, prowadzone według ściśle określonego protokołu
  • przeznaczony jest do diagnozowania dzieci od 12 miesiąca życia, dzieci młodszych, nastolatków i osób dorosłych (niezależnie od płci, narzędzie stosuje się zarówno do diagnozowania chłopców jak i dziewczynek)
  • badanie trwa od 40 do 60 minut, jest bezstresowe, w każdym momencie może być przerwane na życzenie rodzica lub pacjenta
  • z narzędzie korzystają psychiatrzy, psychiatrzy dziecięcy i psycholodzy - muszą to być osoby przeszkolone, posiadające odpowiedni certyfikat

Więcej indormacji na temat ADOS-2:

Koszt badania
Proces diagnostyczny obejmuje:
  • wywiad z rodzicami i obserwację dziecka w gabinecie
  • analizę dostarczonych przez rodzica materiałów, w tym notatek i nagrań
  • analizę testów ASRS, wypełnionych przez rodzica (i w miarę możliwości przez nauczyciela - wychowawcę)
  • przeprowadzenie badania metodą ADOS-2
  • analizę wyniku badania AOS-2
  • sporządzenie pisemnej opinii, zawierającej opis zaobserwowanych dysfunkcji, rozpoznanie, zalecenia, przydatne w procesie dalszej terapii.

Cena diagnozy i wydania pisemnej opinii wynosi  1200 zł.
Rozkład płatności:
200 zł. płatne na pierwszej wizycie (zebranie wywiadu, obserwacja dziecka, wypełnieie przez rodzica testu ASRS)
200 zł.  na kolejnej wizycie (omówienie testu ASRS)
800 zł. płatne na trzeciej wizycie (badanie ADOS-2)
Czwarta wizyta (omówienie diagnozy w Gabinecie lub on-line, przekazanie pisemnej opinii pocztą elektroniczną lub tradycyjną) jest bezpłatna


Uprawnienia do stosowania testów psychologicznych kategorii B1

Polski certyfikat ADOS-2

Angielski certyfikat ADOS-2

Wróć do spisu treści