Autyzm - dr Dariusz Mazurkiewicz

Tel. 605-049-749
kontakt@mazurkiewicz.rzeszow.pl
specjalista psychiatra
ul. Dąbrowskiego 33a, pokój 11
35-036 Rzeszów
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Gabinet lekarski - psychiatryczny
Gabinet Psychiatryczny
Gabinet psychiatryczny
Przejdź do treści
ASRS
Badanie przy pomocy kwestionariusza ASRS

Kwestionariusz ASRS umożliwia badanie dzeci w wieku od 2 lat, oraz młodzieży do 18 roku życia.
Czas, potrzebny na wypełnienie testu, to około 15 minut.
Wskazna jest ocena dziecka wersją dla rodzica i dla nauczyciela.
Wersja dla rodzica wypełniania jest na miejscu, w gabinecie lub poczekalni.
Wersję dla nauczyciela rodzic, wraz z pisemem od lekarza przekazuje nauczycielowi i po wypełnieniu dostarcza lekarzowi.

Możliwe jest też wypełnienie kwestionariuszy w formie elektronicznej poprzez platformę Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, o nazwie e-Psilon.Wszelkich informacji udzieli lekarz podczas wizyty w gabinecie.

Więcej informacji na temat testu ASRS:


ADOS-2
ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) - protokół obserwacji do diagnozy autyzmu

  • badanie polega na kilkunastu aktywnościach w formie zabawy i rozmowy; są one usystematyzowane, prowadzone według ściśle określonego protokołu
  • przeznaczony jest do diagnozowania dzieci od 12 miesiąca życia, dzieci młodszych, nastolatków i osób dorosłych (niezależnie od płci, narzędzie stosuje się zarówno do diagnozowania chłopców jak i dziewczynek)
  • badanie trwa od 40 do 60 minut, jest bezstresowe, w każdym momencie może być przerwane na życzenie rodzica lub pacjenta
  • z narzędzie korzystają psychiatrzy, psychiatrzy dziecięcy i psycholodzy - muszą to być osoby przeszkolone, posiadające odpowiedni certyfikat

Więcej indormacji na temat ADOS-2:

Koszt badania
Proces diagnostyczny obejmuje:
  • wywiad z rodzicami i obserwację dziecka w gabinecie
  • analizę dostarczonych przez rodzica materiałów, w tym notatek i nagrań
  • analizę testów ASRS, wypełnionych przez rodzica (i w miarę możliwości przez nauczyciela - wychowawcę)
  • przeprowadzenie badania metodą ADOS-2
  • analizę wyniku badania AOS-2
  • sporządzenie pisemnej opinii, zawierającej opis zaobserwowanych dysfunkcji, rozpoznanie, zalecenia, przydatne w procesie dalszej terapii.

Cena diagnozy i wydania pisemnej opinii wynosi  1200 zł. (od dnia 01 września 2024r. - 1500 zł.
Rozkład płatności:
200 zł. płatne na pierwszej wizycie (zebranie wywiadu, obserwacja dziecka, wypełnieie przez rodzica testu ASRS) (od 01.09.2024 - 250 zł)
200 zł.  na kolejnej wizycie (omówienie testu ASRS) (od 01.09.2024 - 250 zł)
800 zł. płatne na trzeciej wizycie (badanie ADOS-2) (od 01.09.2024 - 1000 zł)
Czwarta wizyta (omówienie diagnozy w Gabinecie lub on-line, przekazanie pisemnej opinii pocztą elektroniczną lub tradycyjną) jest bezpłatna


Uprawnienia do stosowania testów psychologicznych kategorii B1

Polski certyfikat ADOS-2

Angielski certyfikat ADOS-2

Wróć do spisu treści