ADOS - dr Dariusz Mazurkiewicz

Tel. 605-049-749
e-mail: mazurkiewicz@post.pl
specjalista psychiatra
Adres gabinetu:
ul. Dąbrowskiego 33a, pokój 11
35-036 Rzeszów
Gabinet lekarski - psychiatryczny
Przejdź do treści
W tutejszym Gabinecie można przeprowadzić diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Proces diagnostyczny składa się z 3 spotkań:
1. Wywiad od rodziców / opiekunów, obserwacja osoby badanej (30 minut)
2. Badanie metodą ADOS-2 (45 - 60 minut)
3. Omówienie wyników i przekazanie pisemnej opinii (30 minut)

Diagnozowane są dzieci od 12 miesiąca życia, dzieci młodsze, starsze, nastolatki, oraz osoby dorosłe.

Na zakończenie rodzic / opiekun lub dorosły pacjent otrzymuje pisemną opinię wraz z rozpoznaniem i opisem objawów i zaobserwowanych deficytów, która jest podstawą do ubiegania się o odpowiednie świadczenia.

Bardzo pomocne jest przekazanie lekarzowi nagrań wykonanych w domu w zwykłych lub nietypowych sytuacjach, podczas zabawy, odwiedzin, posiłków (na płycie DVD lub pendrive).

Podstawowe informacje na temat ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) - protokół obserwacji do diagnozy autyzmu
  • badanie polega na kilkunastu aktywnościach w formie zabawy i rozmowy; są one usystematyzowane, prowadzone według ściśle określonego protokołu
  • przeznaczony jest do diagnozowania dzieci od 12 miesiąca życia, dzieci młodszych, nastolatków i osób dorosłych (niezależnie od płci, narzędzie stosuje się zarówno do diagnozowania chłopców jak i dziewczynek)
  • badanie trwa od 40 do 60 minut, jest bezstresowe, w każdym momencie może być przerwane na życzenie rodzica lub pacjenta
  • z narzędzie korzystają psychiatrzy, psychiatrzy dziecięcy i psycholodzy - muszą to być osoby przeszkolone, posiadające odpowiedni certyfikat

Całkowity koszt badania wynosi 500 złotych.
- na pierwszej wizycie - wywiad i badanie wstępne -  opłata wynoski 150 zł
-na drugiej wizycie - właściwe badanie - opłata wynosi 350 zł
- trzecia wizyta - omówienie wyników - jest bezpłana

Stosunkowo wysoki koszt wunika z tego, że:
  • proces diagnostyczny to 3 spotkania, łącznie 2 godziny,
  • diagnosta poświęca ponadto dużo czasu na opracowanie wyników, analizę nagrań, wykonanie opisu
  • bardzo wysoki jest koszt szkoleń, certyfikacji i zestawu do badań.
Wróć do spisu treści